Programma

NOMETNES FORESTCAMP-KLASISKĀ PROGRAMMA

Nometnes mērķis: iepazīstināt bērnus ar tūrisma pamatiem, apgūtās zināšanas pielietot praksē.

Nometnes uzdevumi:

1. bērnu atpūtas organizēšana,
2. dot iespēju pastāvīgi kontaktēties ar dabu,
3. iemācīt bērniem dzīvot kolektīvā, veicināt sadarbību starp bērniem.

1.diena. Ierašanās diena.

10.30 – 11.00 Tikšanās ar bērniem dzelzceļa stacijā. (Laiks var tikt mainīts, sekot līdzi jaunumiem!)
12.15 Bērnu ierašanās bāzē „Viktorija”, iepazīšanās ar audzinātājiem, nometnes teritoriju, iekšējās kārtības noteikumiem, iepazīšanās spēles. Gatavošanās nākošās dienas nometnes atklāšanai (ierindas nosaukums, sauklis, ierindas dziesma).
14.30 – 15.00 Pusdienas.
15.30 KRD. Kolektīvi radoša darbošanās. Katra ierinda izpilda noteiktus priekšdarbus: zāles noformēšana, pasākuma reklāma, scenārija sastādīšana utt.
18.30 Vakariņas.
21.00 Talantu šovs. Koncerts, kurā katrs rāda savas radošās spējas, demonstrē to, ko vislabāk prot.
Diskotēka.
24.00 Naktsmiers.

2. diena. Nometnes atklāšanas diena

9.00 Celšanās.
9.15 Rīta rosme.
9.40 Brokastis. Mājiņu, telšu uzkopšana.
10.40 Rīta aplis, karoga pacelšana.
11.00 Spēle „Vākšana”. Gatavošanās ierindas dziesmai.
14.00 Pusdienas.
16.30 Svinīgas iesvētības.
19.00 Vakariņas.
20.00 Ierindas dziesma. Rotaļas. Dziesmas. Kopīgais ugunskurs.
21.00 Svinīga nometnes atklāšana. Karoga pacelšana.
22.30 Gatavošanās naktsmieram.
23.00 Naktsmiers.

3. diena. Izlūku un pēddziņu diena. Bagātības. Vampīrs – Killers – Zombiji – Zaļā pēda.

8.00 Celšanās.
8.15 Rīta rosme.
8.40 Brokastis, mājiņu, telšu uzkopšana.
9.40 Rīta aplis, karoga pacelšana.
10.00 Spēles „Vampīrs” un „Zaļā pēda” sākums.
12.30 Spēle „Killers” katrā ierindā atsevišķi. „Zombiji”.
14.00 Pusdienas.
14.30 – 15.30 Klusā stunda.
16.00 Spēle „Bagātības”.
19.00 Vakariņas, brīvais laiks, pēc vēlēšanās ierindu ugunskuri.
22.30 Gatavošanās naktsmieram.
23.00 Naktsmiers.

4. diena. Meistaru pilsēta. Subkultūru konkurss.

8.00 Celšanās.
8.15 Rīta rosme.
8.45 Brokastis.
9.30 Karoga pacelšana.
10.00 Aktivitātes katrā ierindā atsevišķi.
15.00 Pusdienas.
16.30 Aktivitātes katrā ierindā atsevišķi, gatavošanās subkultūru konkursam.
19.00 Vakariņas.
20.00 Subkultūru konkurss, tematiskā disktēka.
22.30 Gatavošanās naktsmieram.
23.00 Naktsmiers.

5. diena. Salonu, kino un nakts pārgājiena diena.

8.00 Celšanās.
8.15 Rīta rosme.
8.40 Brokastis.
9.40 Karoga pacelšana.
10.00 Gatavošanās salonu atvēršanai.
11.00 Salonu atvēršana. Uzdevumu saņemšana kino veidošanai.
15.00 Pusdienas.
16.00 Darbs salonos turpinās. Aktīvās grupas turpina filmēt filmas.
18.00 Vakariņas.
19.30 Filmu skatīšanās, labāko apbalvošana.
20.30 Došanās pārgājienā. Pārējais norisināsies naktī.

6. diena. Tūrisma, zelta drudža un ideālā pāra diena.

11.00 Vēlā celšanās pēc nakts pārgājiena. Brokastis. Karoga pacelšana.
11.30 Darbojas pastkartīšu pasts.
12.00 Spēle „Zelta drudzis” un „Slepenais draugs”.
15.00 Pusdienas (gatavojam uz ugunskuriem).
19.00 Vakariņas.
20.00 Konkurss „Nometnes ideālais pāris”.
23.00 Naktsmiers.

7. diena. Audzinātāju diena. Anekdošu konkurs (КВН).

8.00 Celšanās.
8.20 Rīta rosme.
8.45 Brokastis.
9.00 Karoga pacelšana.
10.00 Spēle „Izmeklētāji”.
11.00 Spēle „Mamuti”.
14.00 Pusdienas.
15.30 Gatavošanās anekdošu konkursam.
18.00 Vakariņas.
19.00 Anekdošu konkurss (КВН). Audzinātāju Ekspromts.
21.00 Diskotēka.
22.30 Gatavošanās naktsmieram.
23.00 Naktsmiers.
23.15 Nakts spēle „Bāzes ieņemšana”.

8.diena. Body art, spēles un pirts diena

9.00 Celšanās.
9.20 Rīta rosme.
9.45 Brokastis.
9.55 Rīta aplis, karoga pacelšana, mājiņu un telšu uzkopšana.
11.00 Spēle „Enģeļi un Dēmoni”.
14.00 Pusdienas.
16.00 Ūdens stafetes, ūdens volejbols un body art.
18.00 Vakariņas.
19.00 Pirts.
21.00 Kino.
23.00 Naktsmiers

9. diena. Lasertag diena.

8.00 Celšanās.
8.15 Rīta rosme.
8.45 Brokastis.
9.00 Karoga pacelšana.
10.00 Lasertag.
14.00 Pusdienas.
15.00 Lasertag.
18.00 Vakariņas.
20.00 Klusais vakars, ierindu ugunskuri.
22.30 Gatavošanās naktsmieram.
23.00 Naktsmiers.