Pirms pieteikuma noformēšanas lūdzam pārbaudīt sadaļu "Vietu pieejamība".
Veidlapa jāaizpilda vecākiem.

Jūs saņemsiet atbildi uz pieteikumā norādīto e-pastu.
Atbildei tiks pievienoti dokumenti ar līgumu, rekvizītiem un noteikumiem, kurus vajag saglabāt.
Avansa vai pilnas summas maksājums tiks uzskatīts
par vecāku piekrišanu līguma noteikumiem.
Līgums stājas spēkā dienā, kad tika veikta apmaksa.
Ja nav saņemta atbilde, lūdzam pārbaudīt spam kastīti norādītajā e-pastā
vai rakstiet uz info@forestcamp.lv

Izvēlēties maiņu
Informācija par bērnu
(Piemēram, Daugavpils, Avotu 25-43)
Cienījamie vecāki!
Lai atvieglotu Jūsu bērna adaptāciju un atvieglotu mūsu audzinātāju darbu, lūdzam sniegt sēkojošo informāciju :